PRIVAATSUSPOLIITIKA

ANGALA VÄEKOJA privaatsuspõhimõtted

  1. Miks me vajame teie isikuandmeid?

   ANGALA VÄEKODA kasutab meie suhtlusest nii teie ja teiste klientidega kui ka teatud kolmandatelt isikutelt saadud informatsiooni, et aidata saavutada tema eesmärk pakkuda kõrgeima kvaliteediga tooteid ja teenuseid. ANGALA VÄEKODA austab veebipõhiste külastajate privaatsusõigusi ja tunnustab nende kohta kogutud informatsiooni kaitsmise tähtsust. Selleks oleme kehtestanud toimingud, mis kindlustavad teie isikuandmete töötlemise vastutustundlikul moel. Antud privaatsuspõhimõtted informeerivad teid meie poolt kogutava informatsiooni tüübi ja kogumisviisi kohta; selle kogumise ja kasutamise eesmärkide kohta; teie õiguste ja valikute kohta teie andmete kasutamisel; kuidas teie andmeid töödeldakse ja kellega neid võidakse jagada; kui kaua me teie informatsiooni säilitame jne. Palun lugege seda hoolikalt. Nende põhimõtete teatud osad rakenduvad spetsiifiliselt teie isikuandmete kogumisele ja töötlemisele ANGALA VÄEKODA  liikmekonto registreerimisel.

   MÕISTED

   Isikuandmed on defineeritud kui mistahes identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta käiv informatsioon. Identifitseeritav isik on isik, keda on võimalik identifitseerida otseselt või kaudselt, eelkõige viitega identifitseerijale, nagu näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, või ühele või rohkemale tegurile, mis on spetsiifilised selle füüsilise isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

   Kasutades mõistet „töötlemine“, mõtleme me mistahes isikuandmetel või isikuandmete komplektidel nii automatiseeritud kui ka mitteautomatiseeritud vahenditega teostatavat toimingut või toimingute komplekti, nagu näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, hoiustamine, kohandamine või muutmine, taastamine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise teel avalikustamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühtlustamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine.

    2. Kes haldab andmeid?

     ANGALA VÄEKODA  määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kandes sellega juriidilisi kohustusi, on andmetöötleja juriidiliselt vastutav isikliku informatsiooni arvutis või automatiseerimata kataloogides hoiustamise eest.

     ANGALA VÄEKODA ei värba andmekaitseametnikku. Kui teil on mistahes küsimusi või muresid seoses privaatsusega või kui soovite teha päringuid meile antud enda isikuandmete kohta, siis võtke mistahes ajal

     ANGALA VÄEKOJA-ga ühendust. Täpsemateks üksikasjadeks, kuidas meiega ühendust võtta, vaadake palun jaotist „Kontaktandmed“ või saatke e-post otse meie privaatsuse eest vastutajale:info@angalavaekoda.ee

      3. Missuguseid isikuandmeid kogutakse?

       Kõik meie tegevused põhinevad rangelt eetilistel põhimõtetel ja juriidilistel taotlustel ning me oleme pühendunud meie veebilehtede kõigi külastajate ja meie (mobiilsete) rakenduste kasutajate privaatsuste kaitsmisele. Sel põhjusel sõltub informatsiooni, sealhulgas ka isikuandmete kogumise ja säilitamise viis sellest, kuidas meie veebilehte ja seotud teenuseid kasutatakse. Me ei kogu teie kohta tundlikke andmeid.

       3.1 Meiega suhtlemise kaudu teilt kogutavad andmed

       Meie veebilehtedel ja meie (mobiilsetes) rakendustes võidakse kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, et neid täiustada, muuta neid kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Sellised tehnoloogiad võivad viia automaatsele isikuandmete kogumisele meie poolt või kolmandate isikute poolt meie nimel. Selliste tehnoloogiate näiteks on küpsised, välkküpsised ja veebianalüütikad.

       Meie lehel sisaldub aeg-ajalt linke meie partnervõrgustike ja sidusettevõtete veebilehtedele ja linke nende veebilehtedelt meie lehele. Kui te järgnete nende veebilehtede lingile, siis pange tähele, et nendel veebilehtedel on nende enda privaatsuspõhimõtted, mille eest me ei võta mingisugust vastutust. Palun kontrollige nende põhimõtteid enne mistahes isikuandmete sisestamist nende veebilehtedele.

       3.1.1 Klõpsuvoo andmed

       Kui te külastate meie veebilehte, saadetakse andmed teie lehitsejast meie serverisse. Need andmed võimaldavad meil enda teenuseid optimeerida ja täiustada teie kogemust meie veebilehtedel ja rakendustes. Neid andmeid kogume ja säilitame automaatselt meie või teevad seda meie nimel kolmandad isikud.

       Me võime koguda informatsiooni teie arvuti kohta nii süsteemi haldamise eesmärkidel kui ka koondinformatsiooni raporteerimiseks sisemise turustamisanalüüsi põhjustel. Need andmed meie kasutajate lehitsemistegevuste ja -mustrite kohta võivad sisaldada järgnevat:

       • külastaja IP aadress; 
        • külastamise kuupäev ja kellaaeg;
        • edasisuunaja URL (lehekülg, millelt külastaja on edasi suunatud);
        • külastatud veebilehed ja kasutaja teekond meie veebilehel;
        • informatsioon kasutatud lehitseja kohta (tüüp, versioon, operatsioonisüsteem jne).

       3.1.2 Küpsised

       Me kasutame enda veebilehel küpsiseid. Palun lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid, et saada lisainformatsiooni meie küpsiste kasutamise kohta ja nende isikute, kellelt me kasutame veebianalüüsi vahendeid või kellelt me oleme enda veebilehtedele pistikprogramme integreerinud, privaatsuspõhimõtete kohta.

       3.1.3 Taassihtimistehnoloogiad

       Meie veebilehed ja (mobiilsed) rakendused kasutavad taassihtimistehnoloogiaid. See võimaldab meil reklaamida otse ja personaalselt külastajatele, kes on juba näidanud huvi meie toodete ja/või poe vastu meie partnerite veebilehtede kaudu.

       Taassihtimistehnoloogiad analüüsivad teie küpsiseid ja esitavad reklaame teie eelneva sirvimiskäitumise põhjal. Küpsiste jaoks lisainformatsiooni saamiseks vaadake privaatsuspõhimõtete jaotist 3.1.2.

       3.2 Teie antud andmed

       Lisaks automaatsete vahenditega kogutud informatsioonile (vt 3.1) töötleme ka andmeid, mis te olete ise meile andnud. Nendeks on muu hulgas:

       • isikuandmed, mis identifitseerivad teid kui indiviidi – nimelt teie kontaktandmed, tiitel, sealhulgas teie ees- ja perekonnanimi(-nimed), pulmakuupäev, päev, mil me kohtusime, fotograafiline pilt, arveldusaadress(id), sihtnumber, sünnikuupäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, krediidi- ja deebetkaardi informatsioon. Kui te annate teise inimese isikuandmed, siis tehke palun kindlaks, et teil on õigus meiega seda informatsiooni jagada; 
        • teie antud informatsioon ANGALA VÄEKOJA konto registreerimisel; 
        • teie antud informatsioon, kui te osalete ANGELA VÄEKOJA poolt sponsoreeritud võistluses või kampaanias; 
        • teie antud informatsioon läbi kolmandate isikute, nagu näiteks Facebook või WeChat; 
        • informatsioon, mille te laadite üles või jagate läbi meie lehekülje, kasutades meie teenuseid; 
        • kui te olete loonud meiega veebikonto: selles profiilis salvestatud eelistused ja huvid (palun vaadake neid profiile puudutavaks lisainformatsiooniks allapoole); 
        • kui te võtate meiega ühendust, võime me hoida kirjavahetusest teiega kirjet; 
        • kui te võtate meiega ühendust, et teatada meie leheküljel või tehnilises ja/või kasutajatoes olevast probleemist, võime me hoida kirjavahetusest või vestlusest teiega kirjet;

       Samuti võime me paluda teil täita küsitlusi, mida me kasutame uuringute eesmärgil, kuid te ei ole kohustatud nendele vastama. Kõiki neid andmeid iseloomustab see, et te olete need andnud vabatahtlikult. Me kasutame seda informatsiooni privaatsuspõhimõtetes väljatoodud eesmärkidel. Te võite mistahes ajal oma isikuandmeid parandada või keelduda nende edaspidisest töötlemisest (palun vaadake paragrahvi 7).

       4.Kuidas kogutud andmeid töödeldakse?

       Kui te registreerite ANGALA VÄEKOJA liikmeskonnaga ANGALA VÄEKOJA konto, võime me teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

       • veenduda, et meie lehekülje sisu on teie arvutis esitatud sobivaimal moel; 
        • teie tellimusega seotud eesmärkidel; nt et teavitada teid teie tellimuse või saadetise staatusest; täita teie taotlused, nagu näiteks vastamine meie toote kohta käivale küsimusele; aidata teil leida endale lähim pood; töödelda teie maksekaarti ja/või pakkuda teile klienditeenindust; me võime kasutada teie andmeid, et hinnata teie krediidiväärilisust, milleks võime me kasutada kolmandaid isikuid; 
        • teie identiteedi tõestamiseks ja vastamiseks mistahes päringule, mille te võite meile esitada; et töödelda teie taotlust ja pakkuda teile parimat võimalikku teenust; 
        • et täita meie kohustusi, mis lähtuvad mistahes meie ja teie vahelisest lepingust; 
        • et lubada teile meie teenuse (teenuste) interaktiivsetes osades osalemist, kui te otsustate seda teha; 
        • et teavitada teid meie teenuste kohta käivate muutuste, reeglite, tingimuste ja põhimõtete kohta, ja/või muu administratiivse informatsiooni kohta;
        • et pakkuda teile (nt ANGALA VÄEKOJA ) hüvesid ja teenuseid;
        • et hallata ja säilitada meie kirjeid;
        • et hallata teie ANGALA VÄEKOJA liikmekontot;
        • et säilitada mistahes soovinimekirja, mille te võite luua ja lubada teile enda soovinimekirja jagamist teistega; 
        • et lubada teile nii võistlustel ja kampaaniates osalemist kui ka selliste tegevuste haldamist. Mõnedel nendest tegevustest võivad olla lisanduvad reeglid, mis võivad sisaldada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas me personaalset informatsiooni kasutame ja avalikustame;
        • teie sisu kohandamiseks meie veebilehtedel, et pakkuda teile personaliseeritud pakkumisi;
        • et ennetada ja/või avastada väärkasutus või pettus;
        • teie loal võime me teiega otse, teie enda antud üksikasjade kaudu ühendust võtta (nt postiteenused, e-post, tekstisõnum, telefon või muu elektrooniline vahend) turustus-, reklaami ja turu-uuringute eesmärgil.

       4.1 Kui külastate ühte ANGALA VÄEKOJA veebilehekülgedest, võidakse teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

         

        • sisu, A/B testimise ja toodete lehitsemise analüütika
        • liikluse allika analüütika
        • sisemine otsingute analüütika
        • ostuanalüütika
        • seadme analüütika
        • turustamise taassihtimine
         5. Isikuandmete avalikustamine

         Meie üheks põhiväärtuseks on teie andmete kohtlemine äärmise hoole ja konfidentsiaalsusega. Seadusega nõutaval juhul võidakse teie andmeid avalikustada kolmandatele isikutele. Me värbame teenuste osutajaid ja andmetöötlejaid, et töödelda andmeid enda nimel. Need teenused sisaldavad autentimist, hostimist ja säilitusteenuseid, analüüsiteenuseid, e-posti sõnumiteenuseid, kohaletoimetamisteenuseid, maksetehingute käsitlemisi, maksevõimelisust, aadressi ja e-posti kontrolle. Need kolmandad isikud on meie andmetöötlejad ja nad võivad töödelda andmeid vaid enda teenuse osutamiseks vajalikus mahus. Meie andmetöötlejad on lepingu alusel kohustatud seesugust informatsiooni kohtlema rangeima konfidentsiaalsusega. Neile on keelatud andmete kasutamine muul moel, kui nõutud. Selle jaoks astutakse vajalikud sammud, et meie andmetöötlejad, sealhulgas teenuste pakkujad ja muud töötlejad, kes töötavad ANGALA VÄEKOJA nimel, hoiaksid ja kaitseksid teie andmete konfidentsiaalsust.

         Palun pange tähele, et mistahes informatsioon, mille te postitate või avalikustate läbi suhtluse ANGALA VÄEKOJAGA(nt isikuandmed, mis sisalduvad fotodel, jutustustes, kommentaarides ja videotes, mille te sisestate), võivad saada avalikuks informatsiooniks ja võivad olla kättesaadavad lehekülje külastajatele ning ka laiemale üldsusele.

         Me võime avalikustada teie informatsiooni mahus, mida me oleme kohustatud avalikustama, või jagada teie isikuandmeid, et olla kooskõlas mistahes õiguslike kohustustega või kohtu või mistahes muu pädeva jurisdiktsiooni juhistega, või et täita või rakendada meie privaatsuspõhimõtteid ja muid kokkuleppeid; või et kaitsta meie töötajate, meie klientide või muude õigusi, vara ja ohutust. See sisaldab informatsiooni vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste kaitseks ja krediidiriski vähendamiseks.

         6. Teie õigused

         Kui te annate meie veebilehtedel või muudes kanalites meile isikuandmeid, toimub see täielikult vabatahtlikkuse alusel. Kui te otsustate taotletavat informatsiooni mitte anda, võivad jääda teile kättesaamatuks erinevad kliendihüved. Teatud juhtudel saavad vaid nõutud isikuandmed meile sisestanud isikud tellida tooteid, kasutada teatud teenuseid ja kasutada muid tegevusi ja pakkumisi, mis on saadaval meie veebilehel ja (mobiilsetes) rakendustes. Me pakume mitmeid valikuid, olenevalt täpsetest asjaoludest, et aidata teil säilitada kontrolli teie andmete üle. Need valikud võivad sisaldada teie andmete kuvamist ja redigeerimist veebis. Samuti võib olla võimalik lõpetada teenuste tellimine, kustutada kasutajakonto või saada informatsiooni hoitavate andmete kohta.

         Te võite igal ajal enda isikuandmetele ligi pääseda ja neid parandada, logides enda kontole www.angalavaekoda.ee ja sisestades kontoprofiili üksikasjad. Klõpsake „Minu profiil“ või „Minu konto“ peal, et saada ligipääs enda personaalsetele üksikasjadele. Kui mistahes teilt meile antud informatsioon on muutunud, nt kui te muudate enda e-posti aadressi või muid kontaktandmeid, või kui te soovite tühistada registreeringut meiega, andke sellest meile palun teada, redigeerides enda üksikasju lehtedel „Minu profiil“ või „Minu konto“ või saates väljatoodud muudatustega e-kirja aadressile: info@angalaväekoda.ee

         Üldiselt on teil järgnevad õigused.

         6.1 Õigus taotleda ligipääsu enda isikuandmetele

         Teil on õigus saada ligipääs osadele isikuandmetele, mis te ANGALA VÄEKOJALE annate. Kirjutades meile aadressil info@angalaväekoda.ee, võite taotleda teie kohta käiva informatsiooni üksikasju, mida me hoiame ja töötleme, sealhulgas eesmärgid, mille jaoks seda kasutatakse.

         Samuti võite ligi pääseda enda personaalsetele üksikasjadele, logides oma ANGALA VÄEKODA kontole aadressil www.angalavaekoda.ee ja sisestades enda kontoprofiili üksikasjad. Klõpsake „Minu profiil“ või „Minu konto“ peal, et saada ligipääs enda personaalsetele üksikasjadele.

         6.2 Õigus enda isikuandmeid parandada ja/või kustutada

         Teil on õigus taotleda enda kohta säilitavate isikuandmete parandamist, täiendamist, kustutamist või blokeerimist. Selleks saatke taotlus aadressile: info@angalavaekoda.ee. Ilma asjatu viivituseta teie taotluse kättesaamisest täidame taotluse vajaminevas mahus. Kui mingisugusel põhjusel ei ole meil võimalik teie taotlust täita, võtame me teiega ühendust.

         6.3 Õigus enda isikuandmete töötlemist piirata

         Erilistel asjaoludel on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Piiramise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil: info@angalaväekoda.ee.

         6.4 Õigus andmete teisaldatavuseks

         Teil on õigus saada enda isikuandmeid (vaid teid puudutavaid) struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus („andmete teisaldatavus“), ning teil on õigus neid andmeid saata muule andmetöötlejale. Andmete teisaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil: info@angalavaekoda.ee.

         6.5 Õigus enda isikuandmete töötlemisest keelduda ja tellimine lõpetada

         Teil on õigus paluda meilt enda isikuandmete mittetöötlemist, kui töötlemine põhineb ANGALA VÄEKODA poolt taotletaval õigustatud huvil, nt turustamiseesmärkidel. Me teavitame teid antud privaatsuspõhimõtetes, kas me kavatseme teie andmeid seesugusel eesmärgil kasutada või kas me kavatseme teie informatsiooni mistahes kolmandale isikule seesugusel eesmärgil avalikustada. Te võite kasutada enda õigust keelduda mistahes ajal, võttes meiega ühendust aadressil info@angalavaekoda.ee, või kirjalikult selle dokumendi lõpus oleva aadressi kaudu.

         E-kirjad, mis teile ANGALA VÄEKODA kaudu saadetakse, mis sisaldavad uudiskirja või turustamissisu, sisaldavad valikut tellimine lõpetada, järgides selleks e-kirjas olevaid juhiseid. Kui te ei soovi meilt e-kirju saada, võite klõpsata lihtsalt tellimise lõpetamise hüpiklingil ja me lõpetame teile e-kirjade saatmise.

         Kõikide muude sõnumitüüpide saamise lõpetamiseks, mis te võite meilt saada, nagu näiteks hooldusteadaanded või administratiivsed teavitused, on vajalik enda konto kustutamine. Need sõnumid on kohustuslik osa kasutajakontost ja on seotud meie veebilehtede ja (mobiilsete) rakenduste kasutamisega. Võtke ühendust info@angalavaekoda.ee, et enda konto kustutada.

         6.6 Õigus võtta enda nõusolek mistahes ajal tagasi

         Teil on õigus võtta mistahes ajal tagasi enda nõusolek meie poolt teie andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski enne tagasivõtmist toimunud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Võtke meiega ühendust aadressil info@angalavaekoda.ee, et võtta enda nõusolek tagasi.

         Kui soovite võtta tagasi oma nõusoleku üldiste kampaaniate ja pakkumiste saamiseks tavaposti, e-posti, tekstisõnumi, telefoni teel või muude elektrooniliste vahendite kaudu, võite selleks igal ajal kirjutada Angala OÜ-ga, andmekaitsesse, või saates e-kirja aadressile info@angalavaekoda.ee. Kui meil on teie isiku suhtes kahtlusi, võime paluda teil oma isikut tõendada.

         6.7 Teie õiguste tingimused ja/või piirangud

         Võib esineda tingimusi ja piiranguid teie eelmainitud õiguste osas. Me ei saa seetõttu garanteerida teie õigust andmete teisaldatavusele, kuna see sõltub töötlemistegevuse spetsiifilistest asjaoludest.

         7. Teie isikuandmete säilitamine

         ANGALA VÄEKODA ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik eesmärkideks, mille jaoks neid järgnevates töötlemisprotsessides töödeldakse.

         Klubi liikmed 

         - omab klubi liikmelisust 
         - võib omada kontot 
         - võib olla enne klubiga liitumist liitunud uudiskirjaga

         Kuidas me defineerime inaktiivset klubi liiget?

         Inaktiivne klubi liige on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi: klubisse sisse logimise, ANGALA VÄEKOJA veebilehtedel või poes tehtud ostude, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.

         Millised isikuandmed kustutatakse, kui liige on inaktiivne?

         Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, aastapäevad, sugu, telefoninumber, sünnipäev, soovinimekiri, Minu suurused, ostuandmed (kui pole vastuolus kohalike kohustuslike õigusaktidega) jne. Täielik kustutamine.

         Millal isikuandmed kustutatakse?

         Isikuandmed kustutatakse, kui klubi liige on olnud inaktiivne viis aastat.

         Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse?

         Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.

          

         Uudiskiri 

         - ei ole klubi liikmelisust - ei ole kontot - on registreerunud uuriskirja saamiseks (nt läbi veebikanalite külalisväljakirjutamise, jaemüügi üleslaadimiste jne) 

         Kuidas me defineerime inaktiivset uudiskirja registreeringut?

         Inaktiivne uudiskirja registreering on isik, kes ei ole avanud ja klõpsanud e-kirjale 24 kuu jooksul. Kui uudiskirja registreering teeb ostu kas poes või veebipoes või registreerub klubi liikmeks, viiakse ta automaatselt üle uuele ostja tasemele, vt allpool, ja järgib seetõttu uue staatuse inaktiivset definitsiooni.

         Millised isikuandmed kustutatakse, kui uudiskirja registreering on inaktiivne?

         Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, sugu, e-posti aadress ja toote-eelistused kustutatakse. Täielik kustutamine.

         Millal isikuandmed kustutatakse?

         Isikuandmed kustutatakse, kui uudiskirja registreering on olnud inaktiivne 24 kuu jooksul.

         Millised isikuandmed säilitatakse pärast 3-aastast inaktiivset perioodi?

         Mitte mingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.

          

         Konto klubi liikmelisusega 

         Keegi, kes on loonud aktiivselt veebis konto klubi liikmelisusega. Konto omamine ei tähenda, et ta on teinud ostu. 

         Kuidas me defineerime inaktiivset kontohoidjat?

         Inaktiivne konto on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi ANGALA VÄEKODA veebilehtede või poes tehtud ostude konto loomisel, kontole logimise, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.

         Millised isikuandmed kustutatakse, kui kontohoidja on inaktiivne?

         Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, sugu, telefoninumber, aastapäevad, sünnipäev, soovinimekiri, ost. See tähendab täielikku kustutamist.

         Millal isikuandmed kustutatakse?

         Isikuandmed kustutatakse, kui kontohoidja on olnud inaktiivne viis aastat.

         Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse?

         Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud. 

          

         Ost – ilma kontota / külalisväljakirjutamine 

         Keegi, kes on sooritanud ostu veebis või veebiväliselt ilma konto loomiseta. 

         Kuidas me defineerime inaktiivset klienti?

         Inaktiivne klient on keegi, kes ei ole meiega ühenduses olnud läbi: ANGALA VÄEKOJA veebilehtede või poes tehtud ostude konto loomisel, kontole logimise, e-kirja avamise ja klõpsamise viimase 5 aasta jooksul alates viimasest ühendusesolemisest.

         Millised isikuandmed kustutatakse, kui klient on inaktiivne?

         Kõik isikuandmed, nagu näiteks: nimi, e-posti aadress, aadress, sihtnumber, sugu, telefoninumber, sünnipäev, ost. See tähendab täielikku kustutamist.

         Millal isikuandmed kustutatakse?

         Isikuandmed kustutatakse, kui klient on olnud inaktiivne viis aastat.

         Millised isikuandmed pärast 5-aastast inaktiivset perioodi säilitatakse?

         Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.

          

         Veebikülastajad – IP-aadress 

         Keegi, kes on meie veebilehte külastanud.

         Kuidas me defineerime inaktiivseid külastajaid?

         Inaktiivne külastaja on keegi, kes ei ole meie veebilehte külastanud 24 kuu jooksul.

         Millised isikuandmed kustutatakse, kui klient on inaktiivne?

         Kõik andmed, mis me oleme meie veebilehe külastusega seoses kogunud. Nagu näiteks: 
         - sisu, A/B testimine ja toodete lehitsemise analüütika 
         - liikluse allika analüütika 
         - sisemine otsingute analüütika 
         - ostuanalüütika 
         - seadme analüütika 
         - turustamise taassihtimine

         Millal isikuandmed kustutatakse?

         Isikuandmed kustutatakse 25 kuud pärast nende kogumist.

         Millised isikuandmed säilitatakse pärast 25-kuulist inaktiivset perioodi?

         Mittemingisuguseid andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.

         Kuidas me isikuandmeid kustutame?

         Andmed kustutatakse automaatselt peale 25 kuud.

          

         8. Informatsiooni turvalisus ja andmete terviklikkus

         Me kasutame vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muudatuste, autoriseerimata kasutuse, avalikustamise või juurdepääsu, eelkõige kus töötlemine hõlmab andmete edastamist üle võrgustiku, ja muude ebaseaduslike töötlemise ja väärkasutuse vormide eest.

         ANGALA VÄEKODA kasutab kolmandatest isikutest andmetöötlejaid, et teie isikuandmeid koguda ja töödelda. Mistahes ANGALA VÄEKOJA poolt volitatud andmetöötlejad töötlevad teie isikuandmeid vaid ANGALA VÄEKOJA juhistele vastavalt ja nad on seaduslikult kohustatud kinni pidama rangetest turvalisustoimingutest isikuandmete käsitlemisel.

         8.1 Informatsiooni turvaline hoidmine

         Angala VÄEKODA võib värvata kolmandaid isikuid, et koguda enda nimel personaalset informatsiooni. Sellistes olukordades alluvad need kolmandad osapooled konfidentsiaalsuse ja andmete töötlemise kokkulepetele ning on ANGALA VÄEKODA poolt juhendatud, et täielikult ANGALA VÄEKODA privaatsuspõhimõtetest kinni pidada.

         Kui me oleme teile andnud või te olete valinud parooli, mis võimaldab teil ligi pääseda teatud osadele meie lehel, olete te vastutav selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Me palume teil oma parooli mitte kellegi teisega jagada.

         Kahjuks ei ole informatsiooni levik üle Interneti täiesti turvaline. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida teie poolt meie lehele edastatud andmete turvalisust; mistahes edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui me oleme teie informatsiooni kätte saanud, kasutame rangeid toiminguid ja jäiku turvalisusmeetmeid, et püüda ennetada autoriseerimata ligipääsu. 

         ANGALAVAEKODA.EE on isikuandmete vastutav töötleja, ANGALAVAEKODA.EE edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

         8.2 Sotsiaalvõrgustikud

         Meie veebilehed ja (mobiilsed) rakendused pakuvad teile mitmesuguste sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Kui soovite suhelda sotsiaalvõrgustikuga, muutub teie tegevus meie veebilehel või meie (mobiilsete) rakenduste kaudu kättesaadavaks ka sotsiaalvõrgustikule, nt Facebook ja Twitter.

         Kui olete mõnda meie veebilehte külastades või (mobiilset) rakendust kasutades mõne nimetatud sotsiaalvõrgustiku veebilehele sisse logitud, võib see sotsiaalvõrgustiku veebileht lisada selle informatsiooni teie profiilile. Kui suhtlete mõne sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammi kaudu, edastatakse see informatsioon sotsiaalvõrgustiku veebilehele. Kui te ei soovi andmeid selliselt edastada, logige oma sotsiaalvõrgustiku veebilehelt välja, enne kui sisenete meie veebilehele või kasutate meie (mobiilseid) rakendusi. Me ei saa ennetada seda andmete kogumist ja sotsiaalsete pistikprogrammide informatsiooni edastamist. Lisainformatsiooni saamiseks isikuandmete kogumise ja edastamise kohta, teie õiguste kohta ja võimaluste kohta saavutada teid rahuldavad privaatsusseaded lugege nende sotsiaalvõrgustike privaatsuspõhimõtteid.

         Peale selle, et täiustada teie kasutaja- ja kaubamärgikogemust, võidakse edastada teie andmeid kolmandatele isikutele (nt Facebook) andmekaitse ja privaatsussätetega kooskõlas olevaks töötlemiseks.

         Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/ 
         Twitter: http://twitter.com/privacy 
         Google+: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

         9. Isikuandmete mitteavalikustamise tagajärjed

         Nõutava informatsiooni meile mitteandmisel ei ole võimalik luua ANGALA VÄEKOJA kontot  ega teha ostu ANGALA VÄEKOJA veebilehel.

         10. Kontaktandmed

         Kui teil on mistahes küsimusi meie privaatsuspõhimõtete või enda isikuandmete töötlemise kohta, võtke julgelt meiega ühendust.

         Andmetöötleja: 
         ANGALA OÜ
         info@angalavaekoda.ee

         Klienditeenindus: 
         info@angalavaekoda.ee

         11. Kaebused

         Kaebused tuleb esitada otse info@angalavaekoda.ee

         12.

         Muudatused antud põhimõtetes

         ANGALA VÄEKODA on lubanud pidada kinni privaatsuse ja andmekaitse fundamentaalsetest põhimõtetest. Seetõttu vaatame me regulaarselt enda privaatsuspõhimõtted üle, et hoida neid kaasaegsena ja kooskõlas privaatsuse ja andmekaitse põhimõtetega. Antud privaatsuspõhimõtteid võidakse aeg-ajalt muuta, et käia kaasas uute internetti puudutavate arengute ja võimalustega ning püsida kooskõlas valitsevate õigusaktidega. Mistahes tulevikus tehtavad muudatused meie privaatsuspõhimõtetes postitatakse sellel leheküljel ja kui vajalik, teavitatakse teid ka e-posti teel.